Enneagram

Het Enneagram is een neutraal, universeel, psychologisch model dat negen persoonlijkheidstypes beschrijft. De diepgang van het model biedt weliswaar voldoende ruimte voor het unieke van elk individu. Het model ontleent zijn kracht vooral aan de beschrijving van de drijfveren en automatische, dikwijls onbewuste patronen van de typen. Doordat mensen zich van hun automatische gedragingen en reacties bewust worden, kunnen ze die ook bewust bijsturen.

DE BASISREGELS VAN HET ENNEAGRAM

Het enneagram is een hulpmiddel en nooit een doel op zich.

Het is in de eerste plaats een ontwikkelingsmodel dat je helpt om te evolueren naar de beste versie van jezelf. Het kan nooit de bedoeling zijn om alleen ‘ons nummertje te kennen’. De zoektocht naar je type is een waardevol proces op zich omdat het een eerste stap is in onze bewustwording. Eens we ons type kennen, gaat de tocht verder om ons gedrag stelselmatig bij te sturen in de richting die we bewust kiezen. Ons type kennen geeft ons in geen geval een verklaring of vrijbrief voor ongewenst gedrag. Het is net door bewustwording van onze gedragspatronen dat we méér verantwoordelijkheid dragen voor ons gedrag.

Het enneagram kan je ook omschrijven als negen mogelijke brillen om naar de realiteit te kijken.

Door je te realiseren dat andere mensen door een heel andere bril kunnen kijken, groeit het begrip naar anderen. Zonder het Enneagram voelt het soms als de toren van Babel, alsof de negen typen een andere taal spreken en in hun eigen wereld leven. Door ons te realiseren hoe we ons eigen gedrag als ‘norm’ zien naar de buitenwereld, kunnen we onze verwachtingen bijstellen en worden we minder teleurgesteld. We leren als het ware negen talen spreken.

Het enneagram is een handleiding voor ons ego en dat van anderen.

We hebben allemaal een ware Zelf en een Ego. Ons ego heeft zich al heel snel ontwikkeld als baby en heeft ons ook geholpen in het leven. Dit verdedigingsmechanisme helpt je te overleven in de wereld. Je kan dit ook je basistype noemen, je favoriete overlevingsmechanisme, jouw specialisme als het ware. Na een tijd gaan we geloven dat we enkel dit ego zijn waardoor we onszelf enorm beperken. Je zou gaan geloven dat je arm je hele lichaam is. Het Enneagram biedt ons inzicht in hoe ons verdedigingsmechanisme of ego functioneert en wat de goede intentie is van dit ego. Spijtig genoeg brengt het ego ons op langere termijn niet waar we fundamenteel naar verlangen. De uitdaging is daarom ons bewust te worden van de werking van ons ego zodat we zoveel mogelijk in contact gaan leven met ons ware Zelf door bewuste keuzes te maken in het leven.

Het enneagram toont ons de weg uit ons hokje.

Sommige mensen zijn bang dat ze in een hokje zullen worden gestopt door een typologie als het Enneagram. Niets is minder waar! De realiteit is dat we onszelf in een hokje gezet hebben. Het Enneagram geeft ons net de sleutels om uit het hokje te komen en in vrijheid te leven door niet enkel op automatische piloot te functioneren maar de negen typen in onszelf bewust en ten volle te benutten.

Het enneagram creëert mildheid voor jezelf en anderen.

Mildheid is een sleutelwoord aangezien het model aantoont hoe achter elk gedrag een goede intentie schuilt. Het zegt ons hoe mensen geleerd hebben zich te verdedigen vanuit hun typespecifieke angst. De strengste beoordelaar zijn we vaak zelf. Door de goede intentie te zien van ons gedrag dat we veroordelen, groeit de mildheid en daarmee ook de aanvaarding van onszelf en uiteindelijk de liefde voor onszelf. En zoals je waarschijnlijk wel ergens op een kalender van Bond Zonder Naam vindt: “Zonder liefde voor jezelf, geen echte liefde in je leven.”

Het enneagram is een neutraal model.

Geen enkel type is beter dan een ander. De uiteindelijke bedoeling van het Enneagram is dat we ons eigen basistype overstijgen om zo toegang te krijgen tot alle negen typen. Idealiter zetten we deze negen typen in nadat we een bewuste keuze maken van wat in de gegeven situatie het beste antwoord is. Hoewel we dus wel de andere typen toevoegen, blijven we heel ons leven hetzelfde basistype. Dat verandert dus niet.

INTERESSE?

Wens je graag meer info over ons aanbod Enneagram?

Contacteer ons