Welk type leidinggevende ben jij?

Elke leidinggevende heeft een eigen stijl van leidinggeven. Als leidinggevende is het belangrijk om jezelf te kennen. Om je eigen sterktes en valkuilen te (h)erkennen, en je te omringen met mensen die jou aanvullen. 

Op basis van het Enneagram kunnen we 9 leiderschapsstijlen onderscheiden, met elk hun sterktes en valkuilen: 

De uitdager

Deze leidinggevende is de leider die de organisatie naar de top wil brengen door beslissingen te nemen en de medewerkers te motiveren om actie te ondernemen.

De sterke punten van dit type leider zijn beslissingskracht, leiderschap en visie (de grote lijnen uitzetten).  Echter, de uitdagende leider kan (te) dominant uit de hoek komen, heeft moeite met vertrouwen geven en besteedt (te)veel aandacht aan details.

De vredestichter

Dit type leider zorgt voor een harmonieuze omgeving waar iedereen tevreden is. De vredestichter is diplomatisch, begripvol, samenwerkend en zorgt voor harmonie. 

Daarom vermijdt dit type leider conflicten, omdat de rust en tevredenheid niet mag verstoord worden. Er wordt soms teveel rekening gehouden met de werknemer, wat niet altijd ten goede komt van het team of van het bedrijf. Er is moeilijk vat op te krijgen en ze ontvluchten vaak moeilijke situaties.

De hervormer

De hervormer is vaak de perfectionist, die als leidinggevende duidelijke regels heeft, en die anderen wil verbeteren & bijsturen om de hoogste kwaliteit te behalen.

Dit type leider zal steeds leiden vanuit zijn/haar voorbeeldfunctie, en wil ‘het goede voorbeeld geven’. De hervormer streeft naar kwaliteit, perfectie, orde en structuur.  

Alleen, door de drang naar perfectie is dit type leider extreem kritisch. ‘Wat ik zelf doe, doe ik beter’, is het levensmotto. Taken worden daarom niet snel gedelegeerd. Van zodra er een fout wordt gemaakt, heeft dit type de neiging om de volledige controle terug te nemen, en alles terug over te nemen. 

De adviseur

De adviseur vindt dat een leider zijn medewerkers persoonlijk moet kennen. Dit type leider is dan ook héél goed in het ontwikkelen van perfecte relaties en het ondersteunen van anderen. Het is een graag geziene leider die vooral wil geven. 

Net omdat de adviseur zoveel mogelijk ten dienste wil staan, kan hij/zij moeilijk neen zeggen. De adviseur hecht (te)veel belang aan relaties, en wil anderen zoveel mogelijk sparen. Dit type leidinggevende kan moeilijk delegeren omdat hij/zij de ander niet wil belasten.  Overspannenheid en emotionele uitputting liggen op de loer…

De presteerder

De presteerder is het type leider die een omgeving wil ontwikkelen die tot resultaten kan leiden, zodat de organisatie de doelen en de strategie begrijpt en behaalt.

Zoals de naam het zegt, wordt de presteerder gedreven door succes. Het is een strever die problemen overwint, resultaten bereikt, en zelfzekerheid uitstraalt. 

De presteerder is enorm competitief en wil vooruit. Daardoor kan dit type leider soms (te) gehaaste beslissingen nemen, zonder aan de gevolgen te denken. De presteerder is een meester in het delegeren, en houdt daarbij (te) weinig rekening met de ander. Zolang het resultaat maar behaald wordt.

De romanticus/individualist

Dit type leider wil een organisatie creëren zodat mensen geïnspireerd zijn om persoonlijk werk te verrichten.

De romanticus is inspirerend, creatief en héél expressief. En dat kan voor sommigen als te intens worden ervaren. 

Door hun focus op expressie en emotie, is dit type leidinggevende melancholisch van aard. Bij teveel stress keren ze in zichzelf, in hun eigen fantasie, en is een depressie niet uitgesloten.

De onderzoeker

De onderzoeker wil als leider een effectieve organisatie ontwikkelen door onderzoek, overweging en planning zodat het hele systeem efficiënt werkt. 

Dit type leider is analytisch, heeft enorm veel inzicht en bekijkt de dingen objectief. Ze worden héél vaak als expert binnen hun vakgebied aanzien. De onderzoekende leidinggevenden zijn vaak geremd in hun (emotionele) expressie, en zijn erg gesteld op hun privacy.

Dit type leider kan zich makkelijk verliezen in onderzoek, want dat is voor hen noodzakelijk. Deze leidinggevende kan blijven vasthangen in het denken (in het hoofd blijven zitten). Daarnaast zal deze leider meestal kiezen voor competentie, wat de organisatie of een team niet altijd ten goede komt. 

De loyalist

De loyale leider lost organisatorische problemen op door een probleemoplossende structuur te creëren waarbij elke persoonlijkheid weet dat hij of zij een deel van de oplossing is.

De loyalist is als leider enorm verantwoordelijk, praktisch en samenwerkend. Hij/zij is heel loyaal voor het bedrijf en de medewerkers, en wil als team tot een oplossing komen. 

Daardoor kan de loyalist ook als (over)bezorgd en extra voorzichtig overkomen. Dit type leider heeft de steun nodig van ieder teamlid, en stelt het vertrouwen in collega’s/teamleden vaak in vraag.

De enthousiast

Dit type leider moet de medewerkers amuseren en nieuwe mogelijkheden creëren. Het is een creatief, denkbeeldig leider met een enorm enthousiasme. Het is een multitasker die enorm veel mogelijkheden ziet. Deze leidinggevende is vooral gefocust op de toekomst, en heeft het idee dat er altijd wel net iets beter of leuker om de hoek wacht.

Daardoor kan dit soort leider ook als héél chaotisch overkomen, omdat hij/zij met teveel mogelijkheden of opportuniteiten bezig wil zijn. Daarnaast moet het voor hen ook altijd plezant blijven, waardoor deze leider pijnlijke situaties zoveel mogelijk vermijdt.

Welk type leider ben jij?

Elk type leider heeft z’n sterktes en valkuilen. Om te weten te komen welk type leider jij bent, stel jezelf de volgende vragen: 

  • Wat zijn jouw allergieën?
  • Betrap jezelf op je basismotivatie. Welke impact heeft dit?
  • Wat heb je nodig als leidinggevende? Wat vind jij belangrijk?
  • Hoe omschrijven je collega’s of teamleden jou als leidinggevende?

Een betere leidinggevende zijn

Wil jij je eigen leiderschapstype ontdekken? Wil je meer informatie over hoe jij jezelf als leidinggevende verder kan ontwikkelen? Neem contact op met ons!

Is het voor jou onmiddellijk duidelijk welk type leider jij bent? Vertel het ons in een reactie op dit artikel.

Bronvermelding

  • De kracht van het Enneagram – De Clercq S.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *