Wat is het Enneagram

Het Enneagram is een neutraal, universeel, psychologisch model dat negen persoonlijkheidstypes beschrijft. Het model ontleent zijn kracht vooral aan de beschrijving van de drijfveren en automatische, dikwijls onbewuste patronen van de typen. Doordat mensen zich van hun automatische gedragingen en reacties bewust worden, kunnen ze die ook bewust bijsturen.


Het is in de eerste plaats een ontwikkelingsmodel dat je helpt om te evolueren naar de beste versie van jezelf.

Het kan nooit de bedoeling zijn om alleen ‘ons nummertje te kennen’. De zoektocht naar je type is een waardevol proces op zich omdat het een eerste stap is in onze bewustwording. Eens we ons type kennen, gaat de tocht verder om ons gedrag stelselmatig bij te sturen in de richting die we bewust kiezen. Ons type kennen geeft ons in geen geval een verklaring of vrijbrief voor ongewenst gedrag. Het is net door bewustwording van onze gedragspatronen dat we méér verantwoordelijkheid dragen voor ons gedrag.

Het Enneagram kan je omschrijven als negen mogelijke brillen om naar de realiteit te kijken.

Door je te realiseren dat andere mensen door een heel andere bril kunnen kijken, groeit het begrip naar anderen. Zonder het Enneagram voelt het soms als de toren van Babel, alsof de negen typen een andere taal spreken en in hun eigen wereld leven. Door ons te realiseren hoe we ons eigen gedrag als ‘norm’ zien naar de buitenwereld, kunnen we onze verwachtingen bijstellen en worden we minder teleurgesteld. We leren als het ware negen talen spreken.

Het Enneagram toont ons de weg uit ons hokje.

Sommige mensen zijn bang dat ze in een hokje zullen worden gestopt door een typologie als het Enneagram. Niets is minder waar! De realiteit is dat we onszelf in een hokje gezet hebben. Het Enneagram geeft ons net de sleutels om uit het hokje te komen en in vrijheid te leven door niet enkel op automatische piloot te functioneren maar de negen typen in onszelf bewust en ten volle te benutten.

Bijzondere weetjes

Het Enneagram is een gevalideerd model. 
Het is absoluut geen 'hokjes'-model.
Dit model is heel toepasbaar in persoonlijke & professionele context.
Jouw hele 'Zijn' wordt beïnvloed door jouw type.
Het Enneagram biedt jou een persoonlijke handleiding.

Het Enneagram in coaching

Het Enneagram is als persoonlijkheidsmodel een krachtige tool om het beste uit jezelf te halen. 

Het beschrijft de verschillen in de manier waarop mensen de wereld ervaren.

Met het Enneagram leer je:

  • Je eigen sterktes en valkuilen in kaart brengen;
  • Je omgeving beter inschatten en bijsturen; 
  • Jouw communicatiestijl en die van anderen beter begrijpen;
  • Mildheid & begrip voor jezelf en anderen te hebben;
  • Makkelijker te connecteren met anderen;
  • Je persoonlijke stijl in kaart brengen.


Elk Type heeft een bepaalde voorkeursstijl en deze stijl heeft een enorme invloed op hoe jij denkt - voelt en handelt. Door te ontdekken wat jouw persoonlijke stijl is, wat daarin de sterktes en valkuilen zijn en wat jij nodig hebt om een goede versie van jezelf te zijn, zal je ontdekken op welke efficiënte manier jij je leven in handen kan nemen.

Wat deelnemers zeggen over het Enneagram

Steven Siccard
Er is een leven voor en een leven na het Enneagram
Koen Verniers
Je begrijpt zoveel beter waardoor het gedrag of de communicatie van iemand gestuurd wordt
Sarah Crauwels
Het Enneagram geeft inzichten in waarom je dingen doet die je doet.
Jan Dierickx
Het Enneagram heeft voor een gemeenschappelijke taal in onze organisatie gezorgd